PCB Design


Electronics Circuit Design

          เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้า ด้วยประสบการณ์ของเรา คุณจะรู้สึกว่า เราเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการ สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ในระยะเวลาอันสั้นทั้งยังมั่นใจได้ว่าวงจรที่ได้รับมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล


1. แก้ไขงานตัวอย่างจากลูกค้า เราสามารถช่วยแก้ไขปัญหา ให้กับลูกค้าโดยตรวจสอบวงจร และแก้ไขออกแบบตามหลักทฤษฎีภายใต้ เซอร์กิต และการใช้งานเดิม หรือตามความต้องการเพิ่มเติมที่ลูกค้าต้องการ

รูปตัวอย่างการออกแบบ

2. ผลงานการออกแบบ PCB

รูปตัวอย่างการออกแบบ

3. ผลงานการการออกแบบวงจรจากงานต้นแบบของลูกค้า

รูปตัวอย่างงานต้นแบบ กับ งานที่แก้ไข 

4. ผลงาน Schematic

รูป Schematic

5. ผลงาน PCB

รูป PCB