กิจกรรมรณรงค์รับบริจาคโลหิตเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ทางบริษัท สยามโคราช จำกัด ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต แบรนด์ พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2566 ที่โรงพยาบาบาลมหาวิทยาลับเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา.